روانساز بتین ( بتین به معنای پرقدرت و توانمند )

در زبان روزمره اصطلاح روانساز(دفلوکولانت) به ماده ای اطلاق می شود که وقتی به یک سوسپانسیون آبکی پودرهای کلوییدی دیسپرس شده اضافه میشود، موجب سیالیت بیشتر سوسپانسیون و کاهش ویسکوزیته ظاهری می شود. در واقع روانسازها با جلوگیری از لخته شدن و متراکم شدن سریع دوغاب ( که موجب رسوب ذرات جامد معلق در آب می شود)،کاهش ویسکوزیته را به همراه دارند. این ترکیبات از طریق ایجاد پتانسیل زتای بالاتر و افزایش نسبی در نیروهای داخله بین ذرات رس از فلوکوله شدن جلوگیری می کنند. عمل باز کردن و پراکنده سازی (دیسپرس کردن) خوب پتانسیل زتای بسیار بالایی ایجاد می کند، بنابراین حداقل ویسکوزیته را ارائه می دهد.

شرکت شیمی فر ایران با استفاده از دانش روز و تکیه بر توان علمی و تجربی کارشناسان و پشتوانه بیش از چهاردهه تولید مواد شیمیایی،روانسازبتین را برای صنایع کاشی و سرامیک تولید کرده است . با توجه به متنوع و گسترده بودن کارخانجات کاشی و سرامیک و همچنین تنوع خاک و آبی که این کارخانجات استفاده می کنند شرکت شیمی فر ایران اقدام به تولید انواع مختلفی از روانساز با نام تجاری بتین را نموده است که جوابگوی نیازها و خواسته های مشتریان باشد.

با آگاهی از تغییرات در روند تولیدات صنایع کاشی و سرامیک، کارشناسان بازرگانی و تحقیق و توسعه شرکت شیمی فر ایران اقدام به ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه ارائه روانسازهایی با حداکثر تطابق با فرمولاسیون خاک و شرایط خطوط هریک از صنایع کاشی و سرامیک می نمایند.